• Български (България)
  • English (United Kingdom)
RTrans transportation software

 

За да се поддържа конкурентно предимство в транспортния бизнес е съществено да се инвестира в иновативни и интелигентни информационни решения. Използването на последните технологии предоставя на транспортните фирми възможността да оферират на своите клиенти да контролират поток на стоките им във вътрешното и международното съобщение. Използването на специализирано решение за управление на бизнеса осигурява възможности за намаляване на разходите и увеличаване на печалбата на превозвача или спедитора.

Rtrans е софтуерен продукт, създаден от екипа на Лира Софтуер с цел да оптимизира дейността на транспортните и спедиторски компании, така че те да отговарят на съвремената бизнес реалност. Системата е разработена на база на последните ИТ технологии и осигурява на служителите възможност да използват най-новите софтуерни постижения, чрез които да работят по-бързо и ефективно. 

Rtrans е интегрирано решение, което обхваща цялостната спедиторска дейност, счетоводното отчитане на всички бизнес процеси в транспортната фирма чрез използването на единна база за анализ, планиране и бюджетиране на финансите на компанията. RTrans проследява и отразява основните процеси свързани с приемането и изпълнението на поръчката за превоз на стоки. Използването на RTrans ще позволи на мениджмънта да подобри качеството на взетите управленски решения за развитието на компанията. 

 


 

> Функционални области