• Български (България)
  • English (United Kingdom)
Lyra Software - Транспортен Софтуер
Транспортен софтуер

Транспортният бизнес е изключително динамичен сектор, в който бързината, точността на данните и на бизнес процесите, които протичат в компаниите са от съществено значение. Това стои и в основата на идеята на екипа на Лира Софтуер, когато започват разработката на специализирано софтуерно решение за транспортните и спедиторските фирми, с което да организират своите бизнес процеси, да намалят разходите си, да увеличат печалбата и цялостната ефективност на компанията.

 

Лира Софтуер предлага както собствен софтуер, така и продукти на други фирми, които са доказали своите предимства и приложимост в световен мащаб.

 

 

 

 

Beepster