• Български (България)
  • English (United Kingdom)
Лира Софтуер на конференцията Smart Logistics

22.03.2010

 

На 18.03.2010 г. се проведе първата у нас конференция Smart Logistics, организирана от Юкономикс. Форумът бе фокусиран върху възможностите за развитие на транспортния сектор в България, управление веригата на доставките, логистични технологии, системи и решения за оптимизация на логистиката и спедицията, както и добри практики за подобряване качеството на логистичния процес и услуги. Лира Софтуер беше след компаниите, които бяха специално поканени да участват в семинара с презентация. Втората сесия на конференцията бе открита с презентацията на г-н Димитър Машев, Управител на Лира Софтуер.

 

В своята презентация г-н Машев очерта основните тенденции в сектор Логистика в световен мащаб и у нас, проблемите пред компаниите днес и техните ИТ нужди. Презентацията включваше описание на основните характеристики на интегрирания софтуер за управление на бизнеса. Представено беше и решението Rtrans, което Лира Софтуер предлага на транспортните, спедиторските и логистичните компании, както и предимствата, които системата им осигурява. В края на презентация г-н Машев обърна внимание и на основните тенденции в бъдещото развитие на логистичния сектор.

 

„Радваме се, че имахме възможност да участваме на конференцията и да споделим нашите виждания за развитието на сектора у нас пречупени през последните технологии в разработката на бизнес решения. Хубаво е подобни събития да станат практика, тъй като те са изключително важни за компаниите от динамичния сектор Логистика”, сподели Димитър Машев.